Deň otvorených dverí

uverejnené 22. 11. 2011, 10:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 11. 2011, 9:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
 V utorok 22. novembra sa naša škola otvorila " DOKORÁN". Rodičia našich žiakov si mohli sadnúť do tried a sledovať svoje dieťa vo vyučovacom procese.
Deti predviedli rodičom, čo dokážu, čo sa naučili, ako pracujú na vyučovacej hodine. Rodičia si mohli všímať prístup učiteľov k deťom, metódy, formy vyučovania, spôsob výuky, osvojovanie vedomostí...
Ďakujeme všetkým rodičom za účasť a učiteľom za dôslednú prípravu.
A tu je zopár fotografických postrehov.... 

Comments