Anglický týždeň

uverejnené 22. 12. 2011, 13:59 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 5. 1. 2012, 12:08 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu „Anglický projektový týždeň“ na podporu výučby anglického jazyka, ktorý zorganizovala pani učiteľka PaedDr. Silvia Dadajová.

Počas jedného týždňa, od 12. do 16. decembra, sa 42 žiakov z prvého a druhého stupňa venovali výlučne anglickému jazyku pod vedením zahraničných lektorov. Boli to: Neil Peters z Londýna - GB, Kerry Slezsak z Bostonu - USA a Greg Anderson z New Yorku- USA. Náplň jednotlivých dní bola naozaj bohatá. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, učili sa rôzne hry, piesne, básne, scénky, všetko samozrejme len v angličtine. Ich činnosť bola obohatená o sledovanie filmu Simpsonovci, po skončení ktorého si vedomosti overili krátkym zábavným testom. „Pizza deň“, bol deň, na ktorý sa žiaci veľmi tešili. Pod vedením lektora si rozdelili úlohy, spoločne nakúpili a upiekli pizzu, ktorú si potom aj zjedli. Okrem iného žiaci hľadali ukrytý poklad, ku ktorému ich priviedli rôzne indície. Víťazné družstvo získalo sladkú odmenu. Krédom ďalšieho dňa bolo: „Šport každý deň“. Žiaci si v telocvični vyskúšali americké a britské športy, ako rugby, baseball a iné loptové hry.

Na záver týždňa si žiaci s lektormi pripravili krátky kultúrny program, na ktorý si pozvali aj svojich rodičov a spolužiakov. Mohli sa tak pochváliť s tým, čo sa za krátky, ale veľmi aktívny týždeň, naučili.

Týždeň anglického jazyka sa stretáva na našej skole s veľkým úspechom. Počúvať „rodilých“ užívateľov anglického jazyka, komunikovať s nimi, dozvedať sa nové veci o iných kultúrach, je stále veľmi populárne a pre žiakov motivujúce. Pomáha im to v ďalšom učení a na vyučovacích hodinách sú v komunikácii odvážnejší. Naučili sa, že sú schopní dohovoriť sa aj porozumieť inému jazyku, aj napriek tomu, že sú začiatočníci.

Veľká vďaka patrí pani učiteľke Silvii Dadajovej, že takéto aktivity 

pre našich žiakov organizuje.


Comments