“Daj gól Bobovi!” úspešne za nami!

uverejnené 20. 5. 2012, 2:15 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 5. 2012, 2:15 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

no alt

Výsledky a zhrnutie akcie “Daj gól Bobovi!”.

Máme za sebou jednu zo sprievodných akcií Mladého slovanistu. Akcia “Daj gól Bobovi!” priniesla množstvo gólov a príjemné spestrenie žiakom bratislavských základných škôl.

Akcie prebiehali v peknom počasí a samozrejme aj dobrej nálade. Počas veľkých prestávok bola pripravená veľká nafukovacia brána s brankárom Bobom. Počas veľkých prestávok bolo pripravených 9 kôl (za každým výber jedného ročníka, mix chlapci a dievčatá) po 20 žiakov resp. strelcov. Po odpočítaní moderátorom 20 žiakov naraz kopalo z rovnakého miesta do veľkej nafukovacej brány, v ktorej stálbrankár – maskot Bobo. Ostatní žiaci mali možnosť povbudzovať svojich spolužiakov a kamarátov.

Podľa výsledkov v súťaži dostanú školy extra body do súťaže o celoročný pitný režim od spoločnosti Lucka. Akciu “Daj gól Bobovi” sme pre Vás pripravili s naším ďalším partnerom – firmou Adidas.

Plán návštev a počet strelených gólov:

  • 30.4. ZŠ Malokarpatské námestie – 149 gólov
  • 2.5. ZŠ Rajčianska – 154 gólov
  • 3.5. ZŠ Podzáhradná - 152 gólov
  • 7.5. ZŠ Vazovova - 149 gólov
  • 10.5. ZŠ Kalinčiakova - 145 gólov

Základná škola Ružová dolina sa do akcie nezapojila.


Comments