Všetkovedko

uverejnené 13. 2. 2011, 6:44 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 8. 3. 2011, 9:59 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 1.12. 2010 sme sa zapojili do 2. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Všetkovedko“. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov 3. ročníka a 14 žiakov 4. ročníka. Koordinátorka súťaže p. učiteľka Ambrožová povzbudila žiakov a vysvetlila im spôsob zapisovania výsledkov odpovedí. Testovacie otázky sa týkali úloh zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky, dopravnej, výtvarnej a hudobnej výchovy.
Tento školský rok sa do súťaže zapojilo 3 597 žiakov 3. ročníka a 3 684 žiakov 4. ročníka.
A ako sme dopadli my ? 


2. miesto: Laura Stepanovičová III.A
7. miesto: Dominika Szászová III.A
22. miesto: Tomáš Volf III.B

13. miesto: Daniel Holek IV.B
31. miesto: Frederika Malichová IV.A
31. miesto: Júlia Slezáková IV.B

Títo žiaci získali 5 hlavičiek, ktoré udávajú umiestnenie medzi najúspešnejšími riešiteľmi.
Na webovej stránke súťaže sa dozvedia, aké získali ocenenia a ceny.
Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa, že máme takých šikovných „ všetkovedkov“.

Comments