SÚŤAŽ "HLIADKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV"

uverejnené 29. 5. 2011, 12:57 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 9. 6. 2011, 8:47 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
23.5.2011 sa v priestoroch Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Miletičovej ul. a na kúpalisku Delfín konala mestská súťaž Hliadok mladých zdravotníkov. Súťaže sa aj tento rok zúčastnilo družstvo žiakov 8.B triedy T. Petríková, B. Kormančíková, A. Fajnorová, B. Fukáriová a M. Sághy. Chlapci a dievčatá z takmer 40 škôl z celej Bratislavy museli preukázať nielen teoretické vedomosti z prvej pomoci, ale aj znalosti praktické.  Ošetriť rozbitú hlavu, zlomeninu alebo poskytnúť kardiopulmonálnu resuscitáciu je  aj pre našich žiakov samozrejmosťou, veď                                       v súťaži obsadili pekné 12.mieste.                                                                                                  RNDr. Jarmila Skotnicová

20. HLIADKA ML. ZDRAVOTNÍKOV 23.5.2011


Comments