Obvodné kolo chemickej olympiády

uverejnené 27. 3. 2011, 22:55 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 4. 4. 2011, 2:17 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

24.marca 2011sa už tradične uskutočnilo na našej škole obvodné kolo chemickej olympiády kategórie Dz. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 22 žiakov z 10 škôl okresu Bratislava II, žiaľ  z Podunajských Biskupíc-  len  štyria žiaci - zo ZŠ Podzáhradná. Súťaž má dve časti  - teoretické úlohy predovšetkým z všeobecnej a anorganickej chémie a úlohy praktické, ktoré boli zamerané na jednoduché pokusy z chemickej analýzy.

Tento školský rok potvrdili žiaci ZŠ Podzáhradná, že majú o chémiu záujem, využili svoje znalosti z hodín chémie, ale aj domáceho štúdia  a špeciálnej prípravy na Spojenej škole Račianska.

Barbora Tamášová v silnej konkurencii zvíťazila, Karolína Šramová bola druhá, Barbora Tatierska obsadila 4. miesto a Marko Drobný 6.miesto. Našim deviatakom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a dievčatám na 1. a 2. mieste želáme veľa šťastia  a úspechov v krajskom kole súťaže.                                                                RNDr.Jarmila Skotnicová                                                                          

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Comments