Celoslovenský 45.ročník Biologickej olympiády kat. A,B,C

uverejnené 3. 5. 2011, 1:16 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 13. 5. 2011, 0:20 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V dňoch 15. -16.apríla 2011 sa konalo Celoštátne kolo 45.ročníka Biologickej olympiády kat. A, B a C. Súťaž sa uskutočnila v Kongresovom a vzdelávacom centre ústavu vzdelávania a služieb v Bratislave. Kategórie A a B sú určené pre stredoškolákov, kategória C je pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.
Celý Bratislavský kraj reprezentoval  žiak 9.B triedy Marko Drobný, ktorý súťažil ako víťaz krajského kola v projektovej časti súťaže s prácou "Rezavka aloovitá ( Stratiotes aloides ) na území Bratislavy". Marko v súťaži skončil na 5.mieste a už teraz patrí k najúspešnejším reprezentantom našej školy.  VŠETCI MARKOVI GRATULUJEME !       RNDr. Jarmila Skotnicová


Comments