Matematická olympiáda a pytagoriáda

uverejnené 13. 5. 2011, 2:01 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 5. 2011, 2:16 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do riešenia Matematickej olympiády a Matematickej pytagoriády. Po vyhodnotení sme dostali dobrú správu! Dobré meno našej školy tento rok obhájili viacerí žiaci v rôznych kategóriách.  Sme hrdí, že naši žiaci obstáli v konkurencii ostatných škôl z okresu Bratislava II. Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 12. mája na jednej bratislavskej škole a vecné ceny si na prevzali žiaci:  Daniel Holek zo 4.B, ktorý sa stal víťazom okresného kola Matematickej pytagoriády v kategórii Z4 a David Mišiak z 5.A, ktorý sa umiestnil na 1.mieste MO v kategórii piatakov.
Ďalšie umiestnenia našich žiakov v okresnom kole:

Kategória P3 14. miesto: Laura Stepanovičová III.A
Kategória P4  1. miesto:  Daniel Holek IV.B
Kategória P4  6. miesto:  Patrik Lackovič IV.A
Kategória P5  6. miesto:   David Mišiak V.A
Kategória P5 23. miesto: Simona Petrášová V.A

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!                                           PaedDr.E. Holeková

Comments