Krajské kolo chemickej olympiády kategórie Dz

uverejnené 26. 5. 2011, 23:21 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 9. 6. 2011, 9:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 5.mája sa  uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave krajské kolo chemickej olympiády kat. Dz. Súťaže sa zúčastnilo 24 chlapcov a dievčat z celého Bratislavského kraja, ktorí sa v obvodných kolách umiestnili na prvých troch miestach. Žiaci najprv vypracovali  teoretický test, po ktorom následovala praktická úloha  v naozajstnom chemickom laboratóriu.                                 
Náš okres Bratislava II reprezentovali aj žiačky 9.B 
Karolína Šramová obsadila 9.miesto
               Barbora Tamášová skončila na 12.mieste.                      Gratulujeme !       RNDr.Jarmila Skotnicová                                      

18. CHO -KRAJ.KOLO 5.6.2011


Comments