Krajské kolo Biologickej olympiády Bratislavského samosprávneho kraja

uverejnené 17. 3. 2011, 12:03 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 20. 3. 2011, 3:31 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
17.marca 2011 sa v priestoroch Základnej školy Turnianska v Bratislave - Petržalke uskutočnil 45.ročník Krajského kola Biologickej olympiády Bratislavského samosprávneho kraja v kategorii C. Nielen našu školu, ale aj okres Bratislava Ii reprezentovali žiaci našej školy - víťazi okresného kola Karolína Mendelová z triedy 8.A a Marko Drobný z 9.B.
Súťaž je rozdelená na dve časti. V teoreticko-praktickej žiaci vypracovávajú test z teórie a laboratórnu prácu, ktorá bola  tento rok zameraná na kvasinky. V projektovej časti musia žiaci vyriešiť a spracovať malý  biologický "vedecký" problém. V teoreticko-praktickej časti získala 2.miesto Karolína Mendelová s rovnakým počtom bodov ako víťaz Marko Drobný, ktorý získal o 0,5 bodu viac v teste. V projektovej časti zvíťazil s náskokom 6 bodov  Marko Drobný s prácou "Výskyt rezavka aloovitej  (Stratoides
aloides ) na území Bratislavy", ktorú komisia BIO hodnotila už počas samotnej súťaže ako veľmi dobrú. Pri slávnostnom vyhodnotení bol Marko navyše odmenený aj knihou, ktorú mu venovala komisia BIO ako nádejnému vedcovi. Marko Drobný bude so svojou prácou reprezentovať našu školu a celý kraj aj na celoslovenskom kole biologickej olympiády v apríli.                           
                                                                                                     RNDr.Jarmila Skotnicová

BIO 17.3.2011


Comments