Krajské kolo 45.ročníka Biologickej olympiády kategórie E

uverejnené 17. 5. 2011, 11:33 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 9. 6. 2011, 8:50 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 17.mája sa uskutočnilo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
krajské kolo 45.ročníka Biologickej olympiády kategórie E.
Súťaž otvoril slávnostným príhovorom dekan fakulty doc.RNDr. M.Trizna, ktorý zaželal chlapcom a dievčatám veľa šťastia a úspechov. Súťaž bola rozdelená do troch odborností - botaniky, zoológie a geológie. Žiaci najprv vypracovali písomný test, nasledovalo poznávanie prírodnín a obhajoba vlastného pozorovania spolu s doplňujúcimi otázkami poroty.
V odbornosti botanika súťažil už tretí rok žiak 9.B Marko Drobný. Marko zameral svoje vlastné pozorovanie, za ktoré získal plný počet bodov, na oblasť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.
Maximálny počet bodov získal aj za poznávanie rastlín a suverénne najlepší bol aj v písomnom teste a ústnej časti súťaže.
S náskokom 23 bodov Marko aj tento rok  zvíťazil a vybojoval si už tretíkrát  postup na celoslovenské kolo tejto súťaže, ktoré sa uskutoční koncom júna.
GRATULUJEME,  MARKO !   
                                                                                                       RNDr.Jarmila Skotnicová

Bio kategória E 
Comments