Festival vody

uverejnené 13. 2. 2011, 6:47 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 13. 2. 2011, 6:47 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V dňoch 20. a 21. decembra 2010 sa vo Vodárenskom múzeu BVS zišlo 34 riešiteľských kolektívov žiakov zapojených do riešenia odborných projektov o vode na Festivale vody 2010.

Našu školu reprezentovali žiaci 7.B triedy – Ján Červenák, Jakub Kováč, Tomáš Cvik, Stanislav Žabenský a Zuzana Blanářová s projektom: „ Voda a jej úloha v ľudskom organizme – pitný režim“. Žiaci mali pomerne náročnú úlohu – od začiatku októbra do konca novembra 2010 riešili projekt, ktorého cieľom bolo zistiť ako spolužiaci dodržiavajú základné zásady pitného režimu. Vypracovali písomnú správu, ktorú si následne obhajovali pred 12 člennou odbornou komisiou. Komisia skonštatovala, že žiaci svoju úlohu zvládli vynikajúco. Aj keď so svojim projektom nezvíťazili, určite si odniesli okrem drobných darčekov i mnoho skúseností. Už teraz sa tešíme na druhý ročník Festivalu vody v roku 2011.
Comments