DETSKÝ ČIN ROKA

uverejnené 7. 4. 2011, 6:07 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 7. 4. 2011, 6:38 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Je dobro dôležité?
Projekt " DETSKÝ ČIN ROKA 2010 " ocenil našu školu, ako Školu dobrých skutkov.
V tomto roku projekt "DETSKÝ ČIN ROKA 2011" opäť vyzýva všetky deti, aby napísali príbehy o stretnutiach s dobrom v rozsahu cca 1-2 strany A5 do 30.6. 2011, o deťoch, ktoré pomáhajú, ochraňujú, skrášľujú, podávajú ruku slabším, cítia, kde je pomoc potrebná. Jednoducho, usilujú sa urobiť svet okolo nás lepším.
POZOR ! Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim vlastným svedomím, lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom !
Listy bez podpisu zákonného zástupcu nepostúpia do detskej poroty.
Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej zo šiestich kategórií :
1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
Adresa :   Detský čin roka, Agentúra poppins, Špitálska 10, 81108 Bratislava
Comments