Archív‎ > ‎Š. rok 2010-2011‎ > ‎

Oznamy 2010-2011


Zoznam pomôcok na šk.r.2011/2012

uverejnené 30. 8. 2011, 11:44 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 30. 8. 2011, 11:45 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V prílohe sa nachádza zoznam pomôcok pre žiakov I. aj II. stupňa.
Všetky ostatné informácie sa žiaci dozvedia v prvý školský deň od triedneho učiteľa.

Oznam vedúcej šk. jedálne

uverejnené 24. 8. 2011, 5:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 8. 2011, 5:27 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Šeky a stravné lístky na mesiac september 2011 bude možné si prevziať v dňoch:

30. augusta a 31. augusta 2011 v čase od 9,00 do 11, 00 hod.,

v kancelárii vedúcej šk. jedálne (bočný vchod do pavilónu prvákov).
Finančný limit na nákup potravín pre jedného žiaka- teda cena stravného lístka je:

I. stupeň: 1,01 eur
II. stupeň: 1,09 eur
III. stupeň: 1,19 eur

RNDr. L. Novotná, vedúca školskej jedálne

uverejnené 24. 8. 2011, 5:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 30. 8. 2011, 11:43 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Predbežný zoznam pomôcok pre prvákov

uverejnené 18. 8. 2011, 4:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 18. 8. 2011, 5:03 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

·           1 ks veľký čistý zošit (A4 č. 460)

·        5 ks zošity č. 511

·        3 ks zošity č. 513

·        1 ks zošit č. 520 (čistý malý)

·        2 ks malé slovníčky na oznamy

·        predpisové zošity ku šlabikáru sa zakúpia spoločne- v septembri podľa

         výberu šlabikára 

·        peniaze prinesú rodičia v prvý deň nástupu do školy

Výtvarná výchova:

·     vodové farby, štetce č. 8,10-ploché, igelitový obrus na lavicu, plastový pohárik na vodu, voskovky, nožnice, lepiaca tyčinka, plastelína, malé rovné pravítko, súbor  farebných papierov, výkresy: A3-20ks; A4- 20ks; handrička.

Telesná výchova:

·     tričko,  tepláky resp. krátke športové nohavice, ponožky, cvičky, alebo tenisky s bledou podrážkou  – všetko podpísané

Hygienické potreby:

·     uteráčik s uškom (podpísaný), 2ks toaletného papiera, mydlo, balenie hygienických vreckoviek (10ks)

Na desiatovanie :

·        látkový obrúsok, na  pitný režim používať plastovú fľašu

Peračník:

·    2ks obyčajné ceruzky, farbičky (doporučujeme PROGRESSO, alebo  Stabilo),

     2 ks atramentové perá, strúhadlo

Iné:   

·        prezuvky, ktoré zabezpečia bezpečný pohyb a sú zdravotne vyhovujúce, malý izbový  kvet, kópia kartičky poistenca 

 Všetky ostatné informácie vám poskytnú triedne učiteľky v prvý deň nástupu detí do školy.

 

Ukončenie odhášok obedov !!!

uverejnené 23. 6. 2011, 0:30 používateľom Miroslav Podzáhradná   [ aktualizované 23. 6. 2011, 0:32 ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka Vám oznamujeme, že odhlášky obedov na mesiac jún 2011 je potrebné nahlásiť najneskôr do pondelka 27. júna 2011 do 14,00 hod. Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy si bude možné prevziať do obedárov.

Za porozumenie ďakujem, RNDr. L. Novotná, vedúca ŠJ ( t.č. 4524- 5166)

Zber starého papiera

uverejnené 13. 4. 2011, 8:13 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 4. 2011, 8:18 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V dňoch 11. až 15. apríla sa uskutoční súťaž v zbere starého papiera. POVIAZANÝ papier, noviny, časopisy môžete priniesť do kontajnera na školskom dvore v čase :

 od 7,00 do 8,00 hod.
od 15,00 do 16,00 hod.


Akcia sa uskutočňuje pri príležitosti blížiaceho sa Dňa Zeme. Veríme, že vašou snahou pomôžeme našej prírode a planéte. Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme.
Víťazné triedy aj jednotlivci budú odmenení sladkou odmenou !!!

Ukončenie odhlášok obedov !!!

uverejnené 7. 2. 2011, 9:24 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 6. 2011, 0:29 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka Vám oznamujeme, že odhlášky obedov na mesiac jún 2011 je potrebné nahlásiť najneskôr do pondelka 27. júna 2011 do 14,00 hod. Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy si bude možné prevziať do obedárov.

Za porozumenie ďakujem, RNDr. L. Novotná, vedúca ŠJ ( t.č. 4524- 5166)

Darujte 2% dane!

uverejnené 7. 2. 2011, 9:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 3. 2011, 3:33 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Občianske združenie Základnej školy na Podzáhradnej ulici 51 oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy, že je prijímateľom 2% dane z ročného vyúčtovania daní. Zároveň ďakuje všetkým, ktorí sa rozhodli venovať - pre nás túto nezanedbateľnú finančnú čiastku na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu na škole a organizáciu akcií, súťaží pre vaše i naše deti.

Potrebné tlačivá i návody k vyplneniu nájdete na webovej stránke školy v sekcii „Dokumenty“. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste trvalého bydliska.

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 16. 1. 2011, 6:34 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 16. 1. 2011, 6:36 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka na našej škole dňa:

 

 11. februára 2011 od 14,00 do 18,00 hod.

12. februára 2011 od 8,00 do 12,00 hod.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

·        rodný list dieťaťa

·        občiansky preukaz zákonného zástupcu

·        žiadosť o odklad školskej dochádzky, ak o neho žiadate

 

Do rajónu našej školy patria ulice:

·        Amurská, Baltská, Bodrocká, Dudvážska, Dvojkrížna, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Ul. Janka Kráľa, Jókaiho, Kazanská, Korytnická, Latorická, Linzbothova,  Podzáhradná, Uzbecká.  


Ponúkame:

 • výučbu kvalifikovanými pedagogickými  pracovníkmi
 • výučbu  anglického, nemeckého, alebo francúzskeho jazyka od 3. ročníka
 • výučbu informatiky a informatickej výchovy
 • zapájanie sa do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží olympiád, školských projektov
 • organizovanie kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov
 • organizovanie Dňa otvorených dverí
 • poradenský a reedukačný servis pre žiakov a rodičov, ktorý súvisí s prácou školského psychológa a špeciálneho pedagóga na škole
 • možnosť kontroly prospechu žiakov cez internetovú žiacku knižku
 • rôznorodé  záujmové krúžky
 • kvalitný školský klub od 6,00 do 18,00 hod
 • organizovanie Prázdninových školských dvorov
 • organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku, škôl  v prírode, školských výletov a exkurzií
 • úzku spoluprácu  s materskými školami v rajóne školy

 

Vybavenie školy:

        ·         24 kmeňových tried

        ·         Odborné učebne: prírodopisu, fyziky, chémie, hudobnej, technickej  výchovy, varenia...

        ·         Jazykové laboratórium na výučbu cudzích jazykov

        ·         Učebňa s interaktívnou tabuľou

        ·         3 učebne  informatickej výchovy so spätným dataprojektorom

        ·         2 telocvične, stolnotenisová herňa            

        ·         Videoklubovňa,  žiacka knižnica

        ·         Vstupná aula na organizovanie vystúpení

        ·         Samostatný pavilón ŠKD

        ·         Školská jedáleň

        ·         Udržiavaný školský areál s futbalovým a bassebalovým ihriskom

        ·         Environmentálny náučný chodník   

Ukončenie odhlášok obedov

uverejnené 12. 12. 2010, 5:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 12. 12. 2010, 5:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu kalendárneho roka 2010 Vám oznamujeme, že odhlášky obedov na mesiac december 2010 je potrebné nahlásiť do pondelka 20.12.2010 do 8,00 hod. Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať do obedárov.

RNDr.L. Novotná, vedúca ŠJ

1-10 of 13