Zápis prvákov v krajine dinosaurov

uverejnené 17. 2. 2011, 2:28 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 17. 2. 2011, 22:18 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 11. a 12. februára sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis budúcich prvákov. Privítala ich p. riaditeľka RNDr. Alena Heldová spolu s ostatnými pani učiteľkami. Budúci prváci prichádzali do základnej školy v sprievode svojich rodičov plní očakávaní, aké bude ich prvé oficiálne stretnutie so školou, s prostredím a triedou, ktorú už od septembra začnú navštevovať.

Tento rok budúcich prváčikov čakala na zápise rozprávková krajina v ríši dinosaurov. Aby prvý kontakt našich budúcich prvákov bol už pri vstupe do školy príjemnejší, mohli sa rozhodnúť, či do tried prídu po bylinožravých stopách, alebo po mäsožravých stopách. Kým rodičia vypĺňali potrebné tlačivá, ich ratolesti riešili zaujímavé úlohy, ktorými pani učiteľky orientačne posudzovali školskú spôsobilosť. Deti sa s úsmevom na tvári pochválili všetkým, čo sa doteraz doma a v materskej škole naučili. Hravou formou predviedli svoje schopnosti a zručnosti: určovali základné farby, geometrické tvary, počítali, rozprávali o svojej rodine a kamarátoch. Rodičia boli podrobne informovaní o organizačnej štruktúre školy, o činnosti školského klubu, o využívaní informačných technológii vo vyučovacom procese a ďalších aktivitách školy.

K tohtoročnému zápisu prišlo do Základnej školy Podzáhradná 99 detí. Budúci prváci si odnášali zo zápisu nielen pekné spomienky, ale i pamätný list, pozornosti od sponzorov a darčeky, ktoré pre ne vlastnoručne zhotovili žiaci 1. stupňa. Po takomto prvom stretnutí so školou sa terajší škôlkari určite budú tešiť do naozajstnej školy.
Comments