SAV

uverejnené 13. 2. 2011, 6:01 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 13. 2. 2011, 8:32 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 8.11. sa zúčastnili niektorí žiaci 8. a 9. ročníka našej školy Dňa otvorených dverí v Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied, ktorý je významnou botanickou inštitúciou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktorá rozvíja široké spektrum vedeckých disciplín s dôrazom na systematickú botaniku, geobotaniku a fyziológiu rastlín. Po úvodnej prezentácii sa deti oboznámili s prácou vedcov v cytometrickom a molekulárnom laboratóriu, sledovali prácu s elektrónovým mikroskopom, navštívili mapové štúdio a skleníky ústavu.
Comments