Projektový týždeň anglického jazyka s lektormi

uverejnené 13. 2. 2011, 6:04 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 13. 2. 2011, 8:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V týždni od 13.12 do 17.12.2010 sa na našej škole uskutočnil anglický týždeň „English Project Week“ s profesionálnymi lektormi. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov 6. až 9. ročníka.

Trošku s obavami, ale s nadšením a plní zvedavosti, sme čakali, čo tento týždeň prinesie nám učiteľom, rodičom , ale hlavne žiakom. Výsledok nenechal na seba dlho čakať.

Profesionálny prístup lektorov, ( Eric Lessner z Los Angeles USA, Neil Peters z Londýna GB, Jay Miller z New Yorku USA), ich zanietenosť pre prácu aj so slabšími žiakmi, priateľské jednanie, to všetko prispelo k vynikajúcej atmosfére počas vyučovania. Zaujala variabilita hodín, motivácia, ale aj vnesenie multikultúrnych prvkov do vyučovania. Pizza deň, filmový deň a k tomu výuka typických amerických a britských športov, ako americký futbal a rugby, k tomu množstvo hier a aktivít, pri ktorých sa komunikovalo výlučne len po anglicky. Tento netradičný spôsob výuky anglického jazyka obohatil každodenné vyučovanie. Rozšírenie slovnej zásoby, vylepšenie prízvuku a hlavne strata strachu z rozprávania, to všetko prekvapilo aj samotných žiakov, ktorí zistili, čo všetko sú schopní naučiť sa za jeden týždeň. V posledný deň sa žiaci prezentovali so svojim vystúpením v aule školy, na ktoré si pozvali svojich rodičov, pedagógov a spolužiakov.

V konečnom dôsledku to bolo veľkým prínosom aj pre pedagógov, ktorí získali mnoho nápadov pre svoju prácu na vyučovanie cudzieho jazyka. Veríme, že takéto projekty sa stanú pravidelnou súčasťou vyučovania anglického jazyka na našej škole.
Comments