Jazykový pobyt v Anglicku

uverejnené 27. 4. 2011, 6:55 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 29. 4. 2011, 7:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V týždni od 3.4 do 10.4.2011 sa žiaci 6. až 9. ročníka našej školy pod vedením PaedDr.Silvie Dadajovej po prvýkrát  zúčastnili jazykového pobytu v malebnom mestečku Torquay na juhozápadnom  pobreží Anglicka. Krásu tohto letoviska znásobovalo aj slnečné, priam už letné počasie, ktoré umožnilo žiakom aj prechádzky pri mori.
Počas pobytu žiaci absolvovali jazykový kurz v rozsahu 12 lekcií v tamojšej jazykovej škole LAL. Už počas cesty do mesta Torquay navštívili Stonehenge, miesto o ktorom sa učia nielen na hodinách angličtiny, ale aj dejepisu či geografie. Po príchode do Torquay, prvá aktrakcia, ktorú videli boli miniatúry anglických dedín a miest Babbacombe Model Village. Súčasťou toho bola aj premietnutie filmu Robin Hood v projekcii 4D, čo bolo veľmi zábavné a pre našich žiakov aj nové.Po ubytovaní v rodinách nasledovala prvá "skúška ohňom", čo sa týka angličtiny,tá druhá prišla nasledujúci deň v škole LAL, kde boli rozdelení do 3 skupín podľa úrovne ovládania jazyka. Popoludní vyučovanie vystriedali výlety do okolia. Spolu s českou sprievodkyňou Jitkou a anglickým sprievodcom Jamesom v rámci výletov  navštívili:
 - mesto Exeter,kde okrem nakupovania  sa prešli najužšou ulicou vo VB,
 - akvárium v  Plymouth, 
 - národný park Dortmoor,kde mohli vidieť voľne žijúce poníky,
 - Eden Project - obrovské skleníky s dažďovými pralesmi a stredomorskou flórou,
 - Londýn - 9 hodinová prestávka v hlavnom meste VB stačila na to, aby žiaci videli všetko, 
 o čom sa učia /Buckhingamský palác, parlament, Big Ben,Covent Garden, Národná galéria a Britské múzeum,Tower,Tower Bridge,Greenwich a pod./

Ubytovanie v rodinách a teda priamy kontakt s rodenými užívateľmi anglického jazyka preveril ich spôsobilosť -dohovoriť sa. Žiaci nadobudli určité sebavedomie v oblasti použitia jazyka a odkázaní sami
 na seba, bez možnosti použitia slovenčiny, sa zlepšovali v hovorení a porozumení angličtiny.Okrem toho spoznávali kultúru obyvateľov britských ostrovov, ochutnali ich kuchyňu a nadviazali nové priateľstvá.
Aj napriek dlhej a únavnej ceste sa vrátili domov plní zážitkov a nadšenia z celého týždňa.
Pre doprevádzajúcu učiteľku bola spokojnosť žiakov a  rodičov s celkovým priebehom pobytu, ako  aj spokojnosť hosťujúcich rodín, anglických lektorov a sprievodcov  satisfakciou za to množstvo práce, ktoré pobytu predchádzalo.
   Veríme, že takéto aktivity sa stanú pravidelnosťou na našej škole a budú aj motivačným stimulom pre žiakov .

Comments