Návšteva z Brna

uverejnené 13. 2. 2011, 6:08 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 27. 2. 2011, 10:15 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
7. februára zavítala na našu školu vzácna návšteva. Boli to kolegyne zo Základnej školy na Mutěnickej ulici v Brne pod vedením pani riaditeľky Ilony Sokolovej. Účelom ich návštevy bolo nadviazanie spolupráce s našou školou v oblasti výchovno- vzdelávacej i spolupráce medzi žiakmi školy. Na základe toho bola podpísaná slávnostná dohoda spolupráce medzi školami.

Keďže naše školy majú podobné zameranie, i Školské vzdelávacie programy, stretnutie bolo o to príjemnejšie a veľmi milé. Pani riaditeľka Sokolová nám predstavila koncepciu ich českej školy a vysvetlila formy spolupráce. Naša pani riaditeľka Heldová ich previedla našou školou, nakukli sme i do tried k deťom na vyučovanie, kde sme sa s deťmi porozprávali. Pani Sokolová bola milo prekvapená, že i naši prváci jej rozumeli a poznali niektoré české slová. Po obede sa návšteva stretla i s našimi pedagógmi vo video- klubovni, kde si vymieňali navzájom svoje skúsenosti. Naša spolupráca sa začne priateľským - športovým stretnutím starších žiakov začiatkom marca na našej škole. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

NÁVŠTEVA Z BRNA 07.2.2011

O aktivitách českej škole sa môžete dozvedieť z ich webovej stránky: www.zsmutenicka.cz
Comments