Návšteva v ZŠ Mutěnická v Brne

uverejnené 12. 6. 2011, 1:21 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 12. 6. 2011, 2:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V piatok 10. júna navštívilo vedenie našej školy partnerskú školu v Brne. Na základe dohody o spolupráci, výmene skúseností a spoločných projektov pre žiakov-  pani riaditeľky škôl dohodli ďalšie aktivity spolupráce pre učiteľov aj žiakov.
Základná škola v Brne má podobné zameranie ako naša škola, nachádza sa na podobne veľkom sídlisku a máme veľa spoločného. Škola je zapojená do grantového projektu:  "PODPORA ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU NOVÝCH VÝUKOVÝCH METOD NA ZŠ MUTĚNICKÁ".
A práve o tieto aktivity sa zaujímalo aj naše vedenie školy. Zaujímali sa o vyučovanie a využívanie informačno- komunikačných technológií na vyučovaní, o využití e- learningu, o výuke cudzích jazykov,  o Daltonskom vzdelávaní na I. stupni. Mali možnosť nazrieť do všetkých odborných učební, tried a zoznámiť sa so životom školy. Na spoločnom stretnutí s pedagógmi v zborovni školy si vymenili skúsenosti so školských systémov na Slovensku a v Čechách.
Bolo to milé a podnetné stretnutie. Ďakujeme.

Aktivity českej partnerskej školy si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.zsmutenicka.cz/
 

Comments