Návšteva predškolákov z MŠ v 1. triedach

uverejnené 21. 6. 2011, 10:09 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 6. 2011, 10:16 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V júni našu školu navštívili budúci školáci z materských škôl Linzbothova a Latorická. Prezreli si našu školu a zúčastnili sa vyučovania u našich prvákov. Prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom ukázali, ako sa za rok naučili čítať, počítať, spievať či kresliť. Na záver im pripravili malé darčeky.

Comments