Imatrikulácie prvákov

uverejnené 13. 2. 2011, 6:00 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 8. 3. 2011, 10:11 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
„Na známosť sa dáva správa taká, že som bol(a) pasovaný(á) za PRVÁKA.“

Takéto slová sa niesli aulou školy v jedno októbrové popoludnie, kedy 56 prvákov našej školy zložilo sľub prvákov a bolo prijatých do školského cechu. Vôbec to nebolo také jednoduché. Žiaci museli zarecitovať básničky, zaspievať pesničky, preniesť veľkú ceruzku po lavičke a zložiť sľub prvákov. Za pomoci p. učiteliek Evičky, Zuzky, Silvii a p. vychovávateliek Petry a Betky sa im to všetkým podarilo. Za potlesku svojich rodičov, starých rodičov a hostí si po pasovaní prevzali diplomy a sladkú odmenu.

Zagratulovať im prišla i pani riaditeľka, ktorá im zaželala veľa úspechov.
ĉ
Miroslav Podzáhradná,
13. 2. 2011, 8:32
Comments