Grafity v škole

uverejnené 28. 3. 2011, 10:29 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 4. 4. 2011, 10:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Graffiti alebo grafity je osobitý spôsob písania sprejom na múry a veľké betónové plochy, steny v mestách, na vagóny a podobne. Označuje buď graffitistu (teda tvorcu graffiti – writer), alebo tvorbu graffiti ako anonymný výtvarný prejav rozšírený najmä od začiatku 70. rokov 20. storočia z USA. Graffiti sa do Bratislavy dostali začiatkom roku 1995 zo susednej Českej republiky. Za niekoľko rokov urobili graffiti v Bratislave, ale aj na celom Slovensku, veľký krok vpred. Najlepší writeri majú už svoje vlastné osobité štýly, ktoré sa snažia ďalej rozvíjať.

Grafity sa objavili aj v našej škole, na bielej stene chodby, ktorá už potrebovala vymaľovať. No proste naša pani riaditeľka je „in“ a zároveň chce upozorniť mladých študentov, že grafitová maľba na vhodnom
mieste vie byť aj vkusná.

Comments