DEŇ UČITEĽOV

uverejnené 29. 3. 2011, 14:30 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 30. 3. 2011, 10:39 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
 Ján Ámos Komenský, pedagóg, sa narodil sa 28. marca 1592. Tento deň je preto oslavou nielen tohto veľkého učiteľa národov, ale najmä sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy a sociálneho postavenia. Jeho ideou bolo názorné vyučovanie, požadoval psychologickejší prístup k vyučovaniu i k sebe samému. 
Pán Mihálik, člen CV ZRPŠ a rady školy poďakoval na slávnostnej večeri ku Dňu učiteľov pedagógom našej školy  za vykonanú prácu a zaželal im všetko dobré, pevné zdravie, za hrsť inovatívnych nápadov a hŕbu spokojných žiakov.

DEŇ UČITEĽOVComments