Deň otvorených dverí

uverejnené 13. 2. 2011, 6:02 používateľom ZŠ Podzáhradná   [ aktualizované 13. 2. 2011, 8:31 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 30.11. 2010 sa uskutočnil na našej škole Deň otvorených dverí. Rodičia sa prišli pozrieť do jednotlivých tried na svoje deti, ako sa hravou formou učia nové učivo alebo opakujú tematické celky. Deti sa tešili, že ukážu svojim rodičom, čo všetko sa už stihli v škole naučiť. Písali, čítali, recitovali, počítali, spievali a kreslili. Všetci sa snažili podať, čo najlepšie výsledky. Po dvoch hodinách v triedach sa rodičia presunuli do vestibulu, kde mohli sledovať cez diaprojektor zaujímavé činnosti na našej škole. Vo vestibule si potom prezreli aj výstavku výtvarných prác našich žiakov. Dúfame, že „Deň otvorených dverí“ sa rodičom páčil.
Comments