Beseda o lesoch

uverejnené 28. 3. 2011, 10:23 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 6. 4. 2011, 10:04 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 31. marca sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B besedy o lesoch, ktorú nám pripravili ochranári
z leso- ochranárskeho zoskupenia VLK. Na prvej hodine sme si vypočuli prednášku o lesoch, rastlinách
i živočíchoch, ktoré žijú v lesoch. Na druhej hodine sme si pozreli film, ktorý nám predostrel 3-ročné úsilie filmárov o zmenách v lesoch a živote jej obyvateľov, najmä o medveďoch, srnkách a kamzíkoch. Na konci besedy sme dávali ochranárom otázky, na ktoré nám odpovedali. Beseda bola veľmi zaujímavá a poučná.

Comments