5. Biskupický Juniáles

uverejnené 25. 6. 2011, 4:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2011, 5:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
V sobotu 25. júna sa v našej mestskej časti uskutočnil 5. Biskupický Juniáles. Okrem bohatého kultúrneho programu, koncertov, vystúpení, kolotočov, predajných stánkov sa o program postarali deti materských a základných škôl v našom obvode. Po milom vystúpení detí z materských škôl sa do programu zapojili i naši žiaci- členovia speváckeho zboru pod vedením p. uč. Linedy Kollárovej.
Svojimi temperamentnými pesničkami rozprúdili náladu všetkých prítomných.

Vďaka patrí týmto žiakom: M. Miškove, K. Šebokovej, M. Candrákovi, M. Magovej,
V. Kozsichovej, V. Jakicsovej, J. Vaňušanikovej, M. Hosmajovi a p. učiteľke Kollárovej.


Comments