Archív‎ > ‎Š. rok 2010-2011‎ > ‎

Akcie školy 2010-2011

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011

uverejnené 4. 7. 2011, 14:05 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 4. 7. 2011, 14:18 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Slová našich deviatakov hovoria za všetky deti na našej škole : "Deväť rokov sme boli všetci spolu, preto je ťažké lúčiť sa. Príde jeseň a my sa postavíme na ďalší začiatok s novými spolužiakmi a učiteľmi s očakávaním a strachom znova v 1.triede. Aj keď sme len deviataci, ktorí zjedli všetku múdrosť sveta, ale teraz sa patrí poďakovať Vám, pani učiteľky i Vám pani riaditeľka. Ďakujeme za vedomosti, ktoré ste nám odovzdali a za trpezlivosť, ktorú ste k nám preukazovali. Ďakujeme za chvíle prežité so spolužiakmi, za nové priateľstvá. Vieme, že tento okamih je neopakovateľný a tak krásny, že na neho nikdy nezabudneme. Za všetko ešte raz veľká vďaka."

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2010-2011


5. Biskupický Juniáles

uverejnené 25. 6. 2011, 4:58 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2011, 5:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V sobotu 25. júna sa v našej mestskej časti uskutočnil 5. Biskupický Juniáles. Okrem bohatého kultúrneho programu, koncertov, vystúpení, kolotočov, predajných stánkov sa o program postarali deti materských a základných škôl v našom obvode. Po milom vystúpení detí z materských škôl sa do programu zapojili i naši žiaci- členovia speváckeho zboru pod vedením p. uč. Linedy Kollárovej.
Svojimi temperamentnými pesničkami rozprúdili náladu všetkých prítomných.

Vďaka patrí týmto žiakom: M. Miškove, K. Šebokovej, M. Candrákovi, M. Magovej,
V. Kozsichovej, V. Jakicsovej, J. Vaňušanikovej, M. Hosmajovi a p. učiteľke Kollárovej.


Návšteva predškolákov z MŠ v 1. triedach

uverejnené 21. 6. 2011, 10:09 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 21. 6. 2011, 10:16 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V júni našu školu navštívili budúci školáci z materských škôl Linzbothova a Latorická. Prezreli si našu školu a zúčastnili sa vyučovania u našich prvákov. Prváci sa nedali zahanbiť a predškolákom ukázali, ako sa za rok naučili čítať, počítať, spievať či kresliť. Na záver im pripravili malé darčeky.

KOMPARO 2011

uverejnené 21. 6. 2011, 6:22 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 21. 6. 2011, 6:32 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Naša škola sa každý rok zapája do projektu KOMPARO - testovanie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a zo všeobecných študijných predpokladov. Jeho organizátorom je spoločnosť EXAM terting, spol.s.r.o.

PLAVECKÝ KURZ NA II.STUPNI

uverejnené 20. 6. 2011, 22:58 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 22. 6. 2011, 13:23 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V dňoch 13. - 17. mája sa naši piataci a traja šiestaci zúčastnili plaveckého kurzu. V týchto horúcich dňoch si záver školského roka spríjemnili vo vode a zdokonalili si svoje plavecké zručnosti pod vedením skúsených inštruktorov. Po vstupnom teste boli rozdelení do štyroch skupín podľa úrovne plaveckých schopností. Žiaci boli spokojní so svojím zdokonalením o to viac, že letné prázdniny sa nezadržateľne blížia a s osvojením si plaveckých spôsobov, tak nadobúdajú istotu v špecifickom vodnom prostredí.

PLAVECKÝ KURZ V.ROČNÍK

uverejnené 15. 6. 2011, 3:23 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 6. 2011, 4:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci

uverejnené 13. 6. 2011, 1:01 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 14. 6. 2011, 4:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

 

Prezidentský palác otvoril svoje brány pre verejnosť dňa 10.6. 2011. Triedy 3.A, 6.A, 6.B využili túto jedinečnú príležitosť dostať sa do Prezidentského paláce a prezrieť si miestnosti, v ktorých pán prezident I. Gašparovič prijíma návštevy, podpisuje rôzne dekréty, študuje a píše listiny i miestnosti pani Gašparovičovej. Páčili sa nám historické priestory, prezreli sme si medaily, vzácne obrazy a nábytok. V priestoroch paláca nás čakali prezidentské limuzíny, či policajné motorky. Veľmi sme sa potešili, že sme si mohli vyskúšať oblečenie i zbrane ochrankárov, policajtov a vojakov hradnej stráže. Na nádvorí sa konala aj autogramiáda, na ktorej sa zúčastnil prezidentský pár, za športovcov – Marek Hamšík, Tomáš Surový, Marek Čech a J. Gantnerová. Vzácne podpisy získali len naše dievčatá, ktoré mali veľkú trpezlivosť v dlhom rade.
Ďalšie vynikajúce atrakcie nás čakali v prezidentskej záhrade – skákanie v nafukovacom hrade, maľovanie na tvár, vystúpenie rôznych súborov a samozrejme také hudobné osobnosti ako Dominika Stará a Martin Chodúr.
Návšteva prezidentského paláca, koncerty a stretnutia so športovcami, politikmi a spevákmi v prezidentskej záhrade -bude patriť medzi nezabudnuteľné dni v našom živote.


II.STUPEŇ  V PREZIDENTSKOM PALÁCI   Po upršanom týždni vykuklo v piatok ráno slniečko. Najviac sa tomu potešili naši šiestaci a tretiaci, lebo sa chystali na Deň otvorených dverí do Prezidentského paláca. 10.6.2011 ich čakal veľmi zaujímavý program. Najprv si pred palácom poprezerali historické autá, dokonca v jednom sa mohli vyfotografovať vďaka dobrosrdečnému pánovi-majiteľovi auta, ktorý deťom porozprával i čo-to z histórie ostatných vozidiel.Potom si pozreli vystúpenie útvaru Čestnej stráže prezidenta SR, vypočuli si koncert Vojenskej hudby prezidenta SR, pobavilo ich vystúpenie mažoretiek /s ktorými sa neskôr niektorí aj vyfotografovali/, zúčastnili sa na autogramiáde známych športovcov a podpisy získali aj od pána prezidenta a jeho pani manželky. Keď si prezreli aj prezidentský palác, šli si pozrieť program do záhrady paláca.
Stretli sa tam z deťmi z celého Slovenska. Bol to pre nich zážitok, na ktorý budú určite spomínať celý život.                                                                                                 Mgr.Oľga Novotná

Prezidentský palác VI.B 10.6.2011


Návšteva v ZŠ Mutěnická v Brne

uverejnené 12. 6. 2011, 1:21 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 12. 6. 2011, 2:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V piatok 10. júna navštívilo vedenie našej školy partnerskú školu v Brne. Na základe dohody o spolupráci, výmene skúseností a spoločných projektov pre žiakov-  pani riaditeľky škôl dohodli ďalšie aktivity spolupráce pre učiteľov aj žiakov.
Základná škola v Brne má podobné zameranie ako naša škola, nachádza sa na podobne veľkom sídlisku a máme veľa spoločného. Škola je zapojená do grantového projektu:  "PODPORA ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU NOVÝCH VÝUKOVÝCH METOD NA ZŠ MUTĚNICKÁ".
A práve o tieto aktivity sa zaujímalo aj naše vedenie školy. Zaujímali sa o vyučovanie a využívanie informačno- komunikačných technológií na vyučovaní, o využití e- learningu, o výuke cudzích jazykov,  o Daltonskom vzdelávaní na I. stupni. Mali možnosť nazrieť do všetkých odborných učební, tried a zoznámiť sa so životom školy. Na spoločnom stretnutí s pedagógmi v zborovni školy si vymenili skúsenosti so školských systémov na Slovensku a v Čechách.
Bolo to milé a podnetné stretnutie. Ďakujeme.

Aktivity českej partnerskej školy si môžete pozrieť na webovej stránke: http://www.zsmutenicka.cz/
 

MDD na I. stupni

uverejnené 3. 6. 2011, 0:40 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 16. 6. 2011, 8:29 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dňa 1. júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zavítal opäť do našej školy maco z Wüstenrotu. Počas dopoludnia navštívil všetky triedy na 1. stupni, zablahoželal deťom k ich sviatku, rozveseľoval ich vtipnými príhodami a prekvapil darčekmi v podobe pier, bublifukov, zrkadielok a cukríkov. Malí „oslávenci“ mu na oplátku zaspievali, alebo zarecitovali.
Neskôr sa všetky deti presunuli do auly školy, kde na nich čakalo ešte jedno milé prekvapenie: divadelné predstavenie v podaní divadielka Haaf, pod vedením herečky Zuzky Haasovej. Rozprávka, ktorú mali možnosť vidieť, sa volala „Odvážny zajko“ na motívy Smelý Zajko od J. C. Hronského. Toto interaktívne predstavenie zaručilo množstvo živej hudby, tancov, pesničiek a deti vtiahlo do samotného deja.
Všetky pani učiteľky a vychovávateľky prajú našim deťom „radostné putovanie“ po ceste smelosti, odvážnosti, bystrosti a slušnosti ako bola aj zajkova cesta v rozprávke.

Rytierska škola v prírode

uverejnené 3. 6. 2011, 0:32 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 4. 6. 2011, 12:26 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V dňoch od 14. mája do 28. mája sa zúčastnilo 117 žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov „Rytierskej školy v prírode“. Deti boli rozdelené do dvoch turnusov a strávili týždeň v krásnom horskom rekreačnom stredisku - Chvojnica. Už prvý deň boli žiaci „pasovaní“ za rytierov, sľubovali preukazovať rytierske cnosti, skutky a naučili sa spievať rytiersku hymnu.
Počas týždňa absolvovali výpravy do prírody, rytierske súboje, množstvo hier, súťaží, úloh, za ktoré boli odmenení diplomami, sladkými odmenami a samozrejme dobrým pocitom z víťazstva. Odmenou pre šikovných rytierov bol výlet do Bojníc. Navštívili Múzeum praveku, pozreli si Bojnický zámok a zoologickú záhradu. Ďalšou zaujímavou atrakciou bolo skákanie na nafukovacích atrakciách, ktoré zabezpečila cestovná kancelária AZAD, ktorá nám aj umožnila prežiť tento príjemný pobyt.
Posledný deň rytieri úspešne zavŕšili karnevalom a diskotékou, na ktorej sa poriadne zabavili.

Dúfame, že všetky deti majú len a len tie najpríjemnejšie zážitky zo ŠVP a že si to poriadne "užili".
Zároveň ďakujeme všetkým tvorivým a šikovným pani učiteľkám a vychovávateľkám za jej prípravu a organizáciu. :) :) :)1-10 of 46