Akcie školy‎ > ‎

Testovanie prvákov

uverejnené 14. 10. 2019, 11:19 používateľom Gabriela Fajnorová
Tak ako minulý rok- aj tento sa na našej škole podľa pokynov MŠ testovali pohybové predpoklady prvákov. Akí boli šikovní sa dozviete, ak si prezriete naše fotografie.

(V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.)

Comments