Akcie školy‎ > ‎

Komparo 4

uverejnené 12. 5. 2018, 10:08 používateľom Gabriela Fajnorová
Aj tento školský rok sa naši štvrtáci zapojili do celoslovenského testovania 
KOMPARO 4, kde si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, z vybraných prírodovedných a spoločenskovedných predmetov.

Zo všetkých štyroch štvrtých tried sa testovania zúčastnilo 80 žiakov. Táto ich „ prvá veľká skúška“ pozostávala z dvoch testov:

Test 1 – matematika, všeobecné študijné predpoklady
Test 2 – slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda,

Oficiálne výsledky budú zverejnené koncom mája.

https://photos.app.goo.gl/s8PawtY4y2m7PMGA2


Comments