Akcie školy‎ > ‎

Komparo 4

uverejnené 6. 5. 2019, 0:01 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 6. 5. 2019, 0:08 ]
Tak ako každý rok, aj tento rok sa dňa 2. mája na našej škole uskutočnilo celoslovenské testovanie štvrtákov pod názvom Komparo 4.
Štvrtáci si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, z vybraných prírodovedných a spoločenskovedných predmetov.
Zo všetkých štyroch štvrtých tried sa testovania zúčastnilo 95 žiakov. Táto ich „ prvá veľká skúška“ pozostávala z dvoch testov:

Test 1 – matematika, všeobecné študijné predpoklady
Test 2 – slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda,

Oficiálne výsledky budú zverejnené koncom mája, kedy rodičia obdržia dokumenty o výsledkoch svojich detí, aj s oblasťami, v ktorých ešte deti musia pridať. Všetkým držíme palce !!!
Vďaka patrí p. uč. Bobovnickej, ktorá celú organizáciu pripravila a koordinovala.

https://photos.app.goo.gl/5k7TXKBBRL9mXEbi7


Comments