Akcie školy‎ > ‎

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

uverejnené 18. 3. 2019, 11:07 používateľom Gabriela Fajnorová
Na počesť významnému slovenskému spisovateľovi, dramatikovi, básnikovi a najmä predstaviteľovi slovenskej literárnej obce Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sa na školách koná recitačná súťaž v prednese poézie a prózy. 
Narodil sa v obci Vyšný Kubín a zo svojich súrodencov bol najmladší. Patril medzi veľmi šikovných žiakov. Najprv začal písať básne , neskôr sa venoval aj tvorbe prozaických diel. Sám sa zúčastnil rôznych básnických súťaží. Pre žiakov by mal byť obrovskou motiváciou a vzorom.

Školské kolo sa na našej škole uskutočnilo dňa 5.3.2019. Žiaci súťažili v 2 kategóriách- próze a poézii. Porota v zložení pani učiteliek Mgr. Ambrožovej, Mgr. Ághovej a Mgr. Ciglanovej, sa po dlhom zvážení rozhodla nasledovne:

1.kategória: prednes poézie

1.miesto Klára Kusovská - 3.B
2.miesto Tomáš Sivák - 3.A
3.miesto Angelika Balasková - 4.D

2.kategória: prednes prózy

1.miesto Nataša Majerčáková - 3.B
2.miesto Valéria Vertánová - 4.C
3.miesto Samuel Ondreáš - 4.A

Porota ocenila aj žiakov za pekný prejav- Alexandru Jančiovú z 2.B a Richarda Kanávora z 3.B triedy. Do obvodného kola postupuje Nataša Majerčáková a Klára Kusovská. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a tešíme sa na budúci rok ako nás opäť potešia svojim talentom.

https://photos.app.goo.gl/S2yyLBY8p7cKW6o87Comments