Akcie školy‎ > ‎

Aké je to učiť?

uverejnené 14. 6. 2019, 11:13 používateľom Martina Musilová
Odpoveď na túto otázku sme v školskom roku 2018/2019 umožnili zodpovedať naším ôsmakom a deviatakom.  V rámci predmetu Konverzácia v anglickom jazyku s pánom učiteľom Mgr. M. Korňanom sa ôsmaci svedomito pripravovali na hodiny, ktoré si odučili na prvom stupni. Deviataci mali možnosť porovnať žiakov v štvrtom a v piatom ročníku. S malou pomocou svojej pani učiteľky PaedDr. L. Branikovičovej zvládli premiéru za katedrou s prehľadom. Predtým ako sa postavili na druhú stranu pred žiakov si pripravili pomôcky, krátke poznámky a plno energie, ktorú adekvátne využili vo vyučovacom procese. Možno z niektorých sa stanú o pár rokov naši kolegovia J.   
https://photos.app.goo.gl/adC8Ap4woBfs9pf89
                             

PaedDr. Lucia Branikovičová

Comments