Akcie školy

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 9. 4. 2019, 9:30 používateľom Gabriela Fajnorová

V piatok 5.4. a v sobotu 6.4. sa na našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníkov. Predškoláci museli dokázať, že vedia správne držať ceruzku, kresliť, poznajú svoje meno, kde bývajú, rozlíšia trojuholník od štvorca a iné vedomosti. Na zápis dohliadala  naša školská psychologička a špeciálna pedagogička. 
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si vybrali našu školu pre ďalšie vzdelávanie svojich detí. Zapísali sme vyše 100 detí, ale bohužiaľ z kapacitných dôvodov nemôžeme uspokojiť všetkých rodičov, ktorí sa uchádzali o našu dôveru. 
Toto sú panie učiteľky, ktoré sa budú venovať vašim deťom, na ktoré sa v septembri veľmi tešíme:
(klikni na foto a otvoria sa ti ďalšie)

https://photos.app.goo.gl/VE6CfELcyKJQ7u7Q8

Výstava robotiky

uverejnené 8. 4. 2019, 9:28 používateľom Martina Musilová

Žiaci 8.A triedy navštívili expozíciu: „Hravá technika pre všetkých“. Žiaci si mohli vyskúšať niekoľko interaktívnych exponátov. Každý jeden približoval súčasný ale i budúci technologický vývoj alebo zoznamoval žiakov s určitými fyzikálnymi javmi. K najzaujímavejším exponátom výstavy patrili: simulátor letu vtáka, priestorové kreslenie, tvorba melódie, či komunikujúci robot.
https://photos.app.goo.gl/bLrPZC2wBnFnXBi78

Eko divadielko 1. a 2. roč.

uverejnené 2. 4. 2019, 5:47 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 2. 4. 2019, 5:48 ]

Prváci a druháci sa v utorok 2. apríla zúčastnili zábavno - edukatívneho  predstavenia  s rozprávkovými postavičkami vo Vetvári. Deti zažili množstvo zábavy pri edukatívnom učení - ako správne triediť odpad. Nechýbali ani nové edukatívne pesničky o ochrane životného prostredia z pripravovaného CD Tárajka a Popletajky. 
A súťažili aj panie učiteľky..


https://photos.app.goo.gl/iiqewndym1Rrgkwi7

Milé prípravy

uverejnené 27. 3. 2019, 5:23 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 1. 4. 2019, 10:08 používateľom Gabriela Fajnorová ]

Deti z 3.A s pani vychovávateľkou Valikou už dva týždne pripravujú malé milé prekvapenie pre našich pedagógov na zajtrajší Deň učiteľov. 

Beseda so spisovateľkou Majou Kadlečíkovou

uverejnené 19. 3. 2019, 23:52 používateľom Gabriela Fajnorová

S knižkou „Bodkulienka“ nás prišla zoznámiť jej tvorkyňa, spisovateľka Maja Kadlečíková. Porozprávala nám, kto je to Bodkulienka a čo všetko nám priniesla v knihe. Bodkulienka nás sprevádzala jednotlivými časťami básnickej zbierky pre deti. Básne sme si z knižky spoločne s jej autorkou zarecitovali, ale aj zaspievali, aby sme sa nielen niečo nové naučili, ale sa aj pri tom zabavili a cítili sa dobre.

V závere besedy so spisovateľkou si žiaci mohli knižku zakúpiť aj s venovaním a podpisom autorky. Beseda bola organizovaná pri príležitosti  marca - mesiaca knihy v dňoch 18.-19.3.2019 a zúčastnili sa jej triedy 2.ABC a 3.ABC.


https://photos.app.goo.gl/Q3ZwD5CRvT8LP3qSA

Vlastivedná exkurzia 4.AB

uverejnené 18. 3. 2019, 11:56 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 12.3.2019 sa 4.A a 4.B zúčastnili prehliadky Starého Mesta. Navštívili sme Prezidentský palác, Dóm sv. Martina, Michalskú bránu a aj sme sa prešli po stopách Márie Terézie. V dome umenia pre deti BIBIÁNA sme si prezreli výstavu známok a detské ilustrácie. Na 1.poschodí sme boli na tvorivých dielňach na tému : Malí dizajnéri. Na Poštovej ulici sme navštívili predajňu kníh Panta Rhei, kde sme mali krátku prednášku o knihách.        

https://photos.app.goo.gl/uw8S6cgDEtaB6GtL7


Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

uverejnené 18. 3. 2019, 11:07 používateľom Gabriela Fajnorová

Na počesť významnému slovenskému spisovateľovi, dramatikovi, básnikovi a najmä predstaviteľovi slovenskej literárnej obce Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi sa na školách koná recitačná súťaž v prednese poézie a prózy. 
Narodil sa v obci Vyšný Kubín a zo svojich súrodencov bol najmladší. Patril medzi veľmi šikovných žiakov. Najprv začal písať básne , neskôr sa venoval aj tvorbe prozaických diel. Sám sa zúčastnil rôznych básnických súťaží. Pre žiakov by mal byť obrovskou motiváciou a vzorom.

Školské kolo sa na našej škole uskutočnilo dňa 5.3.2019. Žiaci súťažili v 2 kategóriách- próze a poézii. Porota v zložení pani učiteliek Mgr. Ambrožovej, Mgr. Ághovej a Mgr. Ciglanovej, sa po dlhom zvážení rozhodla nasledovne:

1.kategória: prednes poézie

1.miesto Klára Kusovská - 3.B
2.miesto Tomáš Sivák - 3.A
3.miesto Angelika Balasková - 4.D

2.kategória: prednes prózy

1.miesto Nataša Majerčáková - 3.B
2.miesto Valéria Vertánová - 4.C
3.miesto Samuel Ondreáš - 4.A

Porota ocenila aj žiakov za pekný prejav- Alexandru Jančiovú z 2.B a Richarda Kanávora z 3.B triedy. Do obvodného kola postupuje Nataša Majerčáková a Klára Kusovská. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a tešíme sa na budúci rok ako nás opäť potešia svojim talentom.

https://photos.app.goo.gl/S2yyLBY8p7cKW6o87Lyžiarský výcvikový kurz

uverejnené 3. 3. 2019, 6:00 používateľom Martina Musilová


Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa 43 detí zo 7.ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu na chate Homôlka, ktorá sa nachádza neďaleko obce Valaská Belá na rozmedzí Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Deti privítali zasnežené zjazdovky a slniečko. Napriek pomerne vysokej teplote sneh vydržal celý týždeň, začiatočníci sa tak mohli naučiť základom zjazdového lyžovania, zdatnejší lyžiari sa v ňom zdokonaľovali. Okrem turnaja v stolnom tenise a zábavnom súťažnom programe bol pobyt už tradične ukončený pretekom v slalome, v ktorom zvíťazili Adela Machová a Alex Zubčák zo 7.B.

https://photos.app.goo.gl/kZEPHfryZs62TChH6

Fašiangové tematické vyučovanie na 1.stupni

uverejnené 24. 2. 2019, 12:37 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 4. 3. 2019, 5:55 ]

V stredu 20. februára sa naša škola premenila na ríšu vymyslených nadprirodzených bytostí, ale aj postáv z rozprávok a bájí. Fašiangy si každý rok pripomíname formou integrovaného tematického vyučovania a tanečného maratónu v školskom klube detí.
Tento rok nám predviedli fašiangový sprievod žiaci z 3.A s p. učiteľkou Nataškou. V ľudových krojoch, maskách navštívili každú triedu na škole, zaspievali ľudové pesničky, ponúkli žiakov šiškami, klobáskou, chlebíkom, či cibuľou.
Pozrite sa:

   
https://photos.app.goo.gl/CH27EkDvQjQvhYFD9Polročné hodnotenie

uverejnené 3. 2. 2019, 9:38 používateľom Gabriela Fajnorová

Aj na našej škole sa rozdávalo polročné hodnotenie žiakov. A takto to u nás vyzeralo 31.1.2019:

https://photos.app.goo.gl/jmL1swonPiHkkSWW7


1-10 of 27