Akcie školy

Polročné hodnotenie

uverejnené 3. 2. 2019, 9:38 používateľom Gabriela Fajnorová

Aj na našej škole sa rozdávalo polročné hodnotenie žiakov. A takto to u nás vyzeralo 31.1.2019:

https://photos.app.goo.gl/jmL1swonPiHkkSWW7


Vianočný jarmok

uverejnené 14. 12. 2018, 0:28 používateľom Gabriela Fajnorová

Tento rok sa v aule našej školy uskutočnil Vianočný jarmok. Zorganizovali ho pani vychovávateľky a pani učiteľky 1. stupňa. Žiaci z každej triedy predávali za symbolické ceny svoje vianočné výrobky, ozdôbky, pohľadnice, či koláčiky. V jedálni boli pre deti s rodičmi pripravené tvorivé dielničky a pre všetkých drobné občerstvenie v podobe vianočného punču a mastného chlebíku s cibuľou. Vianočnú náladu všetkým pozdvihli tanečné vystúpenia žiakov, ktoré si natrénovali počas roka v tanečných krúžkoch.
Výťažok z predaja použijú žiaci na koncoročné výlety.

https://photos.app.goo.gl/rkQK6aYb8K62QH698


 

Mikuláš

uverejnené 14. 12. 2018, 0:10 používateľom Gabriela Fajnorová

Aj tento rok prišiel do našej školy Mikuláš s anjelom aj čertom a potešil všetkých žiakov drobnou sladkosťou.

https://photos.app.goo.gl/zVQLqmDCvbteCv3M9

Exkurzia v archeologickom múzeu.

uverejnené 12. 12. 2018, 4:35 používateľom Martina Musilová   [ aktualizované 14. 12. 2018, 0:15 používateľom Gabriela Fajnorová ]

V dňoch 10. 12 a 11. 12 sa všetci naši piataci zúčastnili exkurzii v Archeologickom múzeu. Pripravená bola pre nich nielen pútava prehliadka exponátov, ale aj dielničky, v ktorých si mali možnosť žiaci vyrobiť tutanchámovú masku, alebo vlastný papier, na ktorý si nakreslili mapu.

Počas prehliadky sa žiaci čo to dozvedeli o vykopávkach na Slovensku, mali možnosť si niektoré exponáty aj chytiť. Dozvedeli sa na čo slúžili astragálové kostičky, čo sú vešetby, kanopy a o ďalších zaujímavých predmetoch, pochádzajúcich z Egypta, Ríma, Grécka a pod. Na konci prehliadky sme mali možnosť vidieť aj ako žili Slovania v jednoduchých domčekoch.

archeologicke muzeum

https://photos.app.goo.gl/99mKWePBRZYidM4v9


Robotika a kódovanie

uverejnené 9. 12. 2018, 9:40 používateľom Martina Musilová

Možnosť vyskúšať si robotiku na vlastnej koži mali vybraní žiaci 7. – 9. ročníka v rámci roadshow „Robotika a kódovanie“. Tím počítačových expertov zo spoločnosti SAP Labs Slovakia im hravou formou pomocou LEGO robotov, virtuálnej reality, droidov Sphero či tzv. Leap Motion predvádzali, že IT nie sú len serióznym biznisom, ale aj veľmi zábavným svetom. Snažili sa deti nielen zabaviť, ale aj podporiť ich prirodzený záujem o moderné technológie. 

https://photos.app.goo.gl/MxToVWUJUh97avMp9

Súťaž v prednese povestí: Šaliansky Maťko

uverejnené 7. 12. 2018, 5:21 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 12. 2018, 0:14 ]

Recitačná súťaž –Šaliansky Maťko, ktorá vznikla v roku 1991 v meste Šaľa, má svoju dlhoročnú tradíciu už aj v našej škole. Tento rok sa konala dňa 27.11 2018.
V tento zasnežený deň nám žiaci 1.stupňa opäť ukázali, aké majú výnimočné recitačné schopnosti. Porota v zložení Mgr. Nataša Majerčáková, Mgr. Adriana Ciglanová to mala veľmi náročné vybrať spomedzi žiakov, ale nakoniec sa rozhodli nasledovne :

1.kategória –žiaci 2. ročníka:
1.miesto :Alexandra Jančiová 2.B
2.miesto :Agáta Csermáková 2.C
3.miesto :Samuel Daniel 2.B

2.kategória –žiaci 3. a.4. ročníka:
1.miesto Nataša Majerčáková 3.B
2.miesto :Samuel Ondreáš 4.A
3.miesto : Klára Kusovská 3.B

Do obvodného kola postupuje Nataša Majerčáková. Srdečne blahoželáme výhercom, účinkujúcim ďakujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok.

https://photos.app.goo.gl/Znc3WXGnZmqejfUY8Bábkové divadielko s Mikulášom

uverejnené 6. 12. 2018, 10:06 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 5. decembra sa žiaci 1. a 2. ročníkov zúčastnili bábkového predstavenia v Istropolise. Rozprávka s názvom "Snehová kráľovná", kde hlavná hrdinka Gerda stratí svojho priateĺa Kaja, je plná nástrah a lásky, ktorá nakoniec aj nad Snehovou kráľovnou zvíťazí a príbeh končí šťastne. Po vystúpení čakalo na deti ešte 1 prekvapenie v podobe čerta, anjelika a Mikuláša, ktorý im porozdával balíčky plné sladkostí. Žiaci odchádzali plní nadšenia a tešili sa z tohto príjemného zážitku.

https://photos.app.goo.gl/UADJnRjAmf2K1Yhc7

Deň otvorených dverí na škole

uverejnené 6. 12. 2018, 9:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 6. 12. 2018, 9:26 ]

Tak ako každý rok, aj tento sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Rodičia mohli nahliadnuť do tried svojich detí a mali možnosť vidieť, ako sa im v škole darí, ako pracujú na hodinách. Zároveň im ukázali, vysvetlili, ako sa majú s deťmi pripravovať doma, čo preberajú, v čom majú niektorí medzery. Tento školský rok sa DOD zúčastnilo vyše 200 rodičov, čo nás teší, že rodičia majú záujem prísť do školy a vidieť svoje dieťa vo výchovno- vzdelávacom procese.

https://photos.app.goo.gl/RjXgirHmGU9nvKS4A

Testovanie 5

uverejnené 6. 12. 2018, 9:06 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 9. 12. 2018, 21:59 ]

V stredu 21. novembra 2018 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili Testovania 5. Toto testovanie je vstupným hodnotením vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa ZŠ. Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod 
z prvého na druhý stupeň ZŠ a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle.

https://photos.app.goo.gl/4ZBXSVHjkwiM4Suh6

Všetkovedko 2018

uverejnené 6. 12. 2018, 9:04 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnil na našej škole 10. ročník celoslovenskej súťaže „Všetkovedko“. Prihlásení žiaci 2. až 4. ročníka riešili logické úlohy zo slovenského aj anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, ale aj z výchov. Súťaže sa tento rok zúčastnilo 103 žiakov, ktorí pracovali veľmi usilovne. 

Výsledky budú zverejnené 21.12.2018 na stránke www.vsetkovedko.sk. V januári prídu na školu kompletné výsledky s diplomami a cenami. Všetkým držíme palce.

Zároveň ďakujeme pani učiteľke Zuzke Koháryovej za organizáciu súťaže.


https://photos.app.goo.gl/zFP9qnSStJGybsDb8

1-10 of 18