Akcie školy

Imatrikulácie prvákov

uverejnené 12. 11. 2019, 4:50 používateľom Gabriela Fajnorová

V stredu 6.11. sa v aule školy uskutočnila slávnostná imatrikulácia našich prvákov. Všetci preukázali, že sú pripravení stať sa našimi žiakmi školy, čo preukázali aj svojimi schopnosťami a vedomosťami.
A takto to u nás vyzeralo: 

https://photos.app.goo.gl/efDrAYVYC2LimSBP7

 

Imatrikulácie prvákov 2019.mp4


ŠK Slovan- futbalový zápas

uverejnené 4. 11. 2019, 6:19 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 24.10. sa žiaci 4.A triedy zúčastnili zápasu ŠK Slovan a Wolverhampton FC na novom Tehelnom poli. Kapitán hostí povedal :"Niečo také som nezažil!" Súhlasili s ním aj žiaci. Úžasná atmosféra vyše 20 000 deti z celého Slovenska bude pre každého zážitok na celý život.
Vďaka patrí pani učiteľke Majerčákovej, ktorá športovú akciu pre žiakov zorganizovala.

https://photos.app.goo.gl/jsxUBA5gv863MkL98


Testovanie prvákov

uverejnené 14. 10. 2019, 11:19 používateľom Gabriela Fajnorová

Tak ako minulý rok- aj tento sa na našej škole podľa pokynov MŠ testovali pohybové predpoklady prvákov. Akí boli šikovní sa dozviete, ak si prezriete naše fotografie.

(V školskom roku 2018-19 bol spustený do prevádzky Informačný systém testovania žiakov (ISTŽ), ktorého hlavným cieľom je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.)

Návšteva pána starostu

uverejnené 14. 10. 2019, 10:56 používateľom Gabriela Fajnorová

Vo štvrtok 3. októbra navštívil  našu základnú školu starosta našej mestskej časti Podunajské Biskupice Mgr. Zoltán Pék. Spoločné stretnutie s pani riaditeľkou Alenou Heldovou a rozšíreným vedením školy sa nieslo v príjemnej atmosfére. Pán starosta sa zaujímal o radosti a starosti, ktoré trápia nielen vedenie školy, ale aj učiteľov, prezrel si priestory školy a pozdravil aj žiakov v 1.A a 2.A triede.

https://photos.app.goo.gl/EBNnqx5U1UrDHwem8

Vodárenské múzeum

uverejnené 9. 10. 2019, 10:31 používateľom Martina Musilová

V stredu 9.októbra navštívili deti z 8.B Vodárenské múzeum, ktoré sa nachádza v historickom areáli prvej čerpacej stanice v Bratislave postavenej v roku 1886 na ľavom brehu Dunaja. V minulosti sa tu nachádzali parné stroje, elektrické generátory a veľké kotly, ktoré zásobovali pitnou vodou celé mesto.  Čerpacia stanica bola v prevádzke až do roku 1967, v roku 2007 tu bolo založené jedno z najmladších technických múzeí na Slovensku. Po zaujímavej prehliadke v múzeu si deti pozreli aj novú expozíciu múzea zameranú na prezentáciu vodárenskej techniky v prírodnom prostredí, ktorá je doplnená aj prírodným jazierkom.

https://photos.app.goo.gl/dLRpgWRcCFbQJc368

Predstavenie v anglickom jazyku

uverejnené 9. 10. 2019, 10:24 používateľom Martina Musilová

https://photos.app.goo.gl/HU6hpPBbXoRb7uk47


    Angličtina je obľúbený jazyk na našej škole, ktorý sa žiaci s radosťou učia. Vedia totiž, že dorozumieť sa v cudzom jazyku je v dnešnom svete veľmi dôležité.

Dňa 30.09.2019 sme sa zúčastnili anglického predstavenia v Dome kultúry Vetvár. Mladší žiaci si pozreli predstavenie „A bold rabbit in Africa“ a pre starších žiakov bolo pripravené predstavenie „Youtuber“. Pozitívne dojmy, novú slovnú zásobu a kultúrny zážitok si odniesli všetci žiaci. Návšteva anglického divadelného predstavenia sa stala tradíciou na našej škole a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

 

PaedDr. Lucia Branikovičová

Deň župných škôl

uverejnené 9. 10. 2019, 7:42 používateľom Martina Musilová

Naši deviataci sa dňa 4.10.2019 zúčastnili prezentačného podujatia Deň župných škôl. Cieľom podujatia bolo spropagovanie stredného školstva, najmä odborného vzdelávania v bratislavskom regióne.

Žiaci mali možnosť vidieť, aké stredné školy ponúka bratislavská župa, ale najmä porozprávať sa priamo s pedagógmi i študentmi týchto škôl o možnostiach štúdia a vidieť ukážky ich zručností. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bol počas dňa na pódiu pripravený aj sprievodný program, o ktorí sa postarali hlavne samotní študenti prezentujúcich sa škôl. Súčasťou programu boli hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia, prezentácia viazania kytíc, kynologická ukážka, ukážka sebaobrany či prezentácia športovej prípravy. Dúfajme, že účasť na tomto podujatí im pomôže pri ich náročnom výbere tej správnej strednej školy.

Biela pastelka 2019

uverejnené 9. 10. 2019, 7:41 používateľom Martina Musilová

Aj tento rok sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

V piatok 20.9.2019 prispeli naši žiaci a pedagógovia do tejto zbierky sumou 219,29€.

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným darcom.

Školská športová olympiáda 1. stupňa

uverejnené 2. 10. 2019, 6:16 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 18.9. sa na našom školskom ihrisku uskutočnila Školská športová olympiáda. Atletických disciplín sa zúčastnili 4 žiaci z každej triedy 1. až 4. ročníka. A takto to u nás vyzeralo: 

https://photos.app.goo.gl/NcQDQQUxsXrsYLnc6

Výstava ovocia a zeleniny 2019

uverejnené 10. 9. 2019, 9:34 používateľom Martina Musilová

V pondelok 9.septembra si chlapci a dievčatá z 5.ročníka a deti zo 7.B pozreli zaujímavú výstavu. V DK Vetvár sa konal už 18.ročník Celomestskej výstavy zeleniny, ovocia a kvetov. Deti videli nielen krásne kvety, známe druhy ovocia a zeleniny, ale tiež krásny banánovník, pomelo alebo granátové jablká a aj veľa druhov liečivých rastlín.

https://photos.app.goo.gl/FjqLJ1CPCXVzPpqn9

1-10 of 11