Projekty

  
 
 Prezentácia školy

Motto:

Škola je ako strom, 
s premenou kvetov do plodov